JSGA Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi Alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü'ne 2019- 2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Döneminde  başvuru şartları ile özellikleri aşağıda belirtilen tezli yüksek lisans programlarına öğrenci alımı yapılacaktır.

09 Haziran 2019 - 16:05:10

Çıktı Al

Yorum (0)

Whatsapp haber ihbar

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü'ne 2019- 2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Döneminde  başvuru şartları ile özellikleri aşağıda belirtilen tezli yüksek lisans programlarına öğrenci alımı yapılacaktır. Başvurular, 20 Mayıs–13 Haziran 2019 (dahil) tarihleri arasında Güvenlik Bilimleri Enstitüsü elektronik posta adresine yapılacaktır. E-Posta Adresi: guvben@jandarma.gov.tr

Başvuru Şekli

Yüksek lisans programına e-posta yolu ile başvuru yapılacak olup adaylardan başvuru ücreti alınmayacaktır. Başvuruları kabul edilen adaylar, faaliyet takviminde belirtildiği şekilde öncelikle değerlendirme sınavına alınacaktır. Değerlendirme sınavı sonucu kontenjana giren başarılı adaylar kesin kayıt yaptırmaya hak kazanacaktır.

2019-2020 Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Eğitimleri Başvuru Şartları

  1. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisaklı veya irtibatlı olmamak,
  2. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile T.C. Anayasasının 76’ncı maddesinde tanımlanan suçlardan birisinden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
  3. Her ne sebeple olursa olsun herhangi bir devlet kurumundan veya herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans veya lisansüstü programından çıkarılmamış olmak,
  4.  Yapılacak arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
  5.  Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak (Asker kaçağı, bakaya, saklı vb. durumda bulunmamak),
  6. Lisans derecesine sahip olmak (Kesin kayıt tarihi öncesi mezun olacak durumda olan adayların başvuruları kabul edilecektir),
  7. Lisans not ortalaması 4 tam not üzerinden asgari 2,5 veya 100 tam not üzerinden 65 olma (Kesin kayıt öncesi mezun olacak adaylardan değerlendirme sınavı tarihine kadar mezuniyet notunu ibraz edemeyenler için lisans not ortalaması 2,5 alınacaktır), (4’lük sistemden 100’lük sisteme dönüşümü farklı uygulayan üniversitelerden mezun olan yüksek lisans öğrenci adayları, kendi üniversitelerinin ilgili birimlerden onaylı dönüşüm tablosunu getirmesi gerekmektedir. Getirmedikleri taktirde Yükseköğretim Kurulu’nun uygulamaları dikkate alınacaktır.)
  8. Başvuru tarihi itibariyla son 5 yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla ALES’ten çizelgede belirtilen puanı veya muadilini almış olmak,
  9. Çizelgede belirtilen yabancı dil (İngilizce) sınavı puanlarından birini almış olmak (Belgelemek kaydıyla ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen uluslararası bir yabancı dil sınavından alınan muadil bir puan da kabul edilecektir. Ayrıca sınav sonuc belgesi üzerinde geçerlilik süresi belirtilmiş sınavlar için geçerlilik süresi dikkate alınır.)
  10. YÖK Başkanlığı 20.06.2016 tarihli ve 29690 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 35.Maddesinin 6. Fıkrasındaki “Tezsiz yüksek lisans programları hariç aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.” hükmü kesin kayıt esnasında dikkate alınacaktır.

Başvuru Yapan Adaylardan İstenen Belgeler

Adayların aşağıda örneği sunulan “Başvuru Formu”nu eksiksiz doldurup “PDF formatına çevirerek” faaliyet takviminde belirtilen süre içerisinde guvben@jandarma.gov.tr adresine göndermesi yeterlidir. Başvuru formunun fotoğraflı ve ıslak imzalı sureti Değerlendirme Sınavı aşamasında adaylardan istenecektir. Adaylar her program için ayrı başvuru formu doldurmak suretiyle birden fazla programa başvurabileceklerdir.

Başvuru Formu: http://www.jsga.edu.tr/images/haber/9267667_Ba%C5%9Fvuru%20Formu%202019-2020%20G%C3%BCz%20D%C3%B6nemi.pdf

Değerlendirme Sınavı Esnasında İstenen Belgeler

Değerlendirme sınavına hak kazanan adaylar, aşağıda listelenen belgeleri değerlendirme sınavı için geldiklerinde belirtilen sırayla kapaklı plastik dosya içinde ve ayrıca sayısal ortamda CD içerisinde “PDF formatında ” kaydedilmiş/taranmış hali ile Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Birden fazla programa başvurulması halinde her program için ayrı dosya hazırlanacaktır.

Değerlendirme Sınavları

Başvuru esnasında istenen evrakları eksiksiz teslim eden ve belirtilen şartları taşıyan adaylara değerlendirme komisyonunca değerlendirme sınavı ve mülakat yapılacaktır. Sınavda liyakat, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu ile konulara ilişkin bilgi düzeyleri, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme ve muhakeme yeteneği konuları değerlendirilecektir.

Değerlendirme sınavına katılacak adayların listesi, sınav tarih ve saati www.jsga.edu.tr web adresi üzerinden duyurulacaktır. Değerlendirme sınavına katılacak adaylar belirtilen tarih, saat ve yerde hazır bulunacaklardır. Değerlendirme sınavına katılmayanlar ve usulüne uygun başvuru yapmayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başarı Puanının Hesaplanması

Öğrenci kabulüne ilişkin değerlendirmede; yukarıda belirtilen oranlar dikkate alınarak belirlenen başarı puanına göre toplamda en az 60 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır. Adayların sıralamaya alınabilmesi için değerlendirme sınavından en az 50 puan almaları gerekmektedir.

Sonuçların Açıklanması

Değerlendirme süreci sonunda belirlenen başarı sıralamasına göre lisansüstü programa kayıt hakkını kazanan adayların listesi Enstitü tarafından JSGA örün sayfasında açıklanacaktır. Adaylara ayrıca sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

Kesin Kayıt İşlemleri

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi kesin kayıt işlemleri asil adaylar için 16-19 Temmuz 2019 tarihleri arasında, yedek adayların çağrılmaları durumunda kayıt işlemleri 22-25 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, aşağıda yazılı belgeler ile akademik takvimde belirtilen süre içerisinde Güvenlik Bilimleri Enstitü Müdürlüğüne şahsen başvuracaklardır.

EDİTÖR: Efe SÖKMEN

KAYNAK: jsga.edu.tr


YORUM BIRAKIN

YORUMLAR  ( 0 Yorum )
Habere hiç yorum yapılmamış
BENZER HABERLER
2019 Kasım'da askere gidecek olanlar için ASAL duyuru yayınlandı
2019 Kasım celp döneminde askere gidecek olan ve gitmeyi düşünen yükümlüler için ASAL(Askeralma Genel Müdürlüğü)  duyuru yayınladı. Bu duyuruya göre Kasım 2019 celp döneminde askere gidecek olan vatandaşların en geç 20 Ağustos(dahil) gününe kadar tecillerini E-DEVLET veya askerlik şubesinden bozarak başvuru yapmaları gerektiği duyuruldu. Devamı haberimizde...
15.08.2019
MSÜ'ne Nasıl Başvuru Yapılır? Bayanlar Başvuru Yapabilir mi?
Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki askeri okullara nasıl başvuru yapılır? ve bayan adaylar bu okullardan hangilerine başvuru yapabilir? devamı haberimizde...
02.06.2019
20 bin öğretmenin ataması yarın yapılacak.
20 bin öğretmenin ataması yarın yapılacak.
08.08.2019
Komiser Yardımcılığı ve Yedek Subaylık Karşılaştırması
Yeni askerlik sistemiyle birlikte merak edilen yedek subaylık (asteğmenlik) ve komiser yardımcılığını sizler için karşılaştırdık genel hatlarıyla anlatmaya çalıştık.
30.05.2019
Yedek Astsubaylık Nedir
Yeni askerlik sistemiyle birlikte gelen ''yedek astsubaylık'' konusunu edinilen bilgilere göre genel hatlarıyla haberimizde bir araya getirdik.
08.06.2019
Bilirubin Değeri Kaç Olmalı
Bilurubin değerleri Harp Okulları'na başvuru yapan adayların çoğu için bir sorun olmakta hatta elenmelere dahi yol açmaktadır, sosyal medya üzerinden ve forum siteleri üzerinden sıklıkla bu konuyla ilgili sorular gelmektedir Görevimiz Vatan kullanıcıları için biluribin değerleri nasıl olmalı ve bu değerleri düşürmek için yapılabilecek şeyleri inceledik...
01.06.2019
AKYURT’A DİYALİZ MÜJDESİ
“TROMBOZ, EN SİNSİ KALP VE DAMAR HASTALIĞIDIR”
’’DEPREM OLACAK KORKUSU PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLARA SEBEP OLABİLİR’’
“VİTREKTOMİ İLE KALICI GÖZ KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLİYOR”
FAZLA KAFEİN BAŞINIZI AĞRITABİLİR
"AŞIRI SUDA KALMAK İŞİTME KAYBINA NEDEN OLABİLİR"
DIŞ KULAK YOLU İLTİHABI TATİLİNİZİ KABUSA ÇEVİRMESİN
“KADINLAR, SEZARYEN SONRASI İSTMOSEL PROBLEMİNİN FARKINDA DEĞİL”
ÇOCUKLARDA İNATLA BAŞ ETME YOLLARI
SOMON DNA TEDAVİSİ İLE CİLDİNİZ GENÇLEŞİYOR
TÜSEB ÖDÜLLERİ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI
UZMANLAR UYARIYOR: “MERDİVEN ALTI ESTETİK GÖZÜNÜZÜ KAYDIRABİLİR”

EN ÇOK OKUNANLAR